Bedrijfshistorie

Eigenaar en oprichter van Anode Energie, Eric van Teeffelen, trad in 1982 in dienst bij het Gemeente Energiebedrijf Rotterdam, waar hij o.a. tot projectleider werd benoemd in verband met de fusie tot Eneco. In 1998 stapte hij over naar het olieconcern Petroplus Power dat insprong op de nieuwe elektriciteitswet die dat jaar van kracht werd. De taak van Van Teeffelen was om daar onder de vlag Petroplus Power de elektriciteitshandel op poten te zetten. Na 2,5 jaar kennis te hebben opgedaan over de vrije elektriciteitshandel, nam Eric van Teeffelen in 2001 het besluit voor zichzelf te beginnen.

Gedreven door de wetenschap dat de bestaande energiebedrijven niet uitblinken in klantenservice, besloot Van Teeffelen het anders aan te pakken. Vanaf het moment van oprichting is Anode Energie er dan ook altijd vanuit gegaan dat inkoop en levering van energie met aandacht dient te gebeuren. De naam Anode Energie koos hij om een voor de hand liggende redenen: "Anode is de positieve pool, waar de stroom vandaan komt. Ook is het een naam die buitenlanders uit kunnen spreken en tenslotte staat de A vooraan in het alfabet."

Eric van Teeffelen begon met zijn werkzaamheden vanuit zijn eigen woning, waarna het bedrijf al snel doorgroeide. De eerste medewerkers kwamen in dienst, Anode Energie werd gevestigd in een kantoor op het Doormanplein in de oude kern van Barendrecht. Anode Energie groeide uit tot een middelgroot onafhankelijk Nederlands energiebedrijf met een vaste groep ervaren en gespecialiseerde medewerkers. Al deze medewerkers staan klanten kundig te woord. Anode Energie houdt daarmee vast aan haar uitgangspunt: een kwaliteitspartner zijn, gebaseerd op betrouwbaarheid, klanttevredenheid en duurzame bedrijfsresultaten.

Anode Energie levert energie aan zowel particuliere als zakelijke afnemers. Anode Energie handelt daarnaast op diverse binnenlandse en buitenlandse energiemarkten. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over zowel een Nederlandse, Luxemburgse als diverse Belgische leveringsvergunningen. De activiteiten op energiegebied strekken zich ook al uit tot landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. (klik op Europe voor meer informatie over Anode Energie’s buitenlandse activiteiten).

Interessant is de ontwikkeling dat met behulp van Anode Energie en haar expertise over leveringsprocessen, vergunningen, systemen en kennis over levering van energie, in de loop der jaren meerdere energieleveranciers in Nederland en België zijn opgericht. Deze werken grotendeels nog steeds nauw samen met Anode Energie en haar medewerkers.

1 juni 2001
Anode neemt de levering van elektriciteit aan een aantal klanten over van Petroplus Power.

21 juni 2001
De akte van oprichting van Anode B.V. is officieel gepasseerd. De mogelijkheid om de verdere groei in te zetten.

28 november 2001
Anode heeft de status van programmaverantwoordelijke (PV) met volledige erkenning bereikt. Dit geeft weer extra mogelijkheden om onze klanten te bedienen met slimme oplossingen. Voor een uitleg van wat PV inhoudt: zie de website van TenneT onder "PV en codes" is hiermee aanwezig.

1 januari 2002
APX heeft er een speler bij: Anode handelt weer rechtstreeks op de elektriciteitsbeurs. Dit drukt de kosten, en maakt het eenvoudiger om handig om te gaan met flexibiliteit in energieverbruik en te profiteren van de eigenschappen van de veranderde elektriciteitsmarkt.

18 november 2004
Anode is door de Belgische netbeheerder en system operator Elia erkend als ARP (Access Responsible Party) oftewel evenwichtsverantwoordelijke. Dit is het Belgische equivalent van Programmaverantwoordelijke in Nederland.

1 mei 2005
Alle klanten en productiemiddelen van de Belgische leverancier Ecopower vallen voortaan onder de evenwichtsverantwoordelijkheid van Anode.

13 oktober 2005
Anode heeft een leveringsvergunning voor de Vlaamse markt verkregen.

22 oktober 2006
Anode is de eerste die de aanmeldingsprocedure bij Belpex met goed gevolg heeft doorlopen. Zodra de beurs van start gaat, kunnen we onze diensten in België nog beter verlenen.

15 november 2006
Anode heeft een vergunning voor levering aan kleinverbruikers (tot 3*80A) van DTe gekregen. De hele procedure is in de recordperiode van één week afgesloten!

6 februari 2009
Anode heeft een vergunning voor levering aan het Federale Transmissienet gekregen.

9 oktober 2009 
Anode heeft een vergunning voor levering aan Wallonië gekregen.

2011
De handelsnaam Anode is gewijzigd in Anode Energie.

25 oktober 2012 
Anode Energie heeft een vergunning voor levering aan Brussel gekregen.