Gedragscode Slimme Meters

 

Bij het uitlezen van de slimme meters houdt Anode Energie zich aan de ‘gedragscode leveranciers slimme
meter’. Dit houdt in dat Anode Energie de gegevens van de slimme meters op een veilige manier uitleest
en de gegevens alleen gebruikt voor afgesproken doeleinden.

Anode Energie vindt het belangrijk dat zorgvuldig met uw meetdata en privacy wordt omgegaan. Om die reden
passen wij de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters toe. Deze gedragscode is opgesteld door Energie-Nederland, in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.